Новини от сайта

График за записване на студенти, ОКС "бакалавър", ДФО

 
Снимка на Администратор Moodle
График за записване на студенти, ОКС "бакалавър", ДФО
от Администратор Moodle - сряда, 8 февруари 2017, 18:00
 

Графикът за записване на студенти, ОКС "бакалавър", ДФО е следният:

№ по ред

Специалност

Курс на обучение

Група

Дата

1

Счетоводство и одит

1-ви

1

13.02.2017 г.

2-ри

1 и 2

20.02.2017 г.

3

Финанси

1-ви

2

15.02.2017 г.

2-ри

3 и 4

17.02.2017 г.

4

ИБП

2-ри

10

20.02.2017 г.

3-ти

1

15.02.2017 г.

5

Недвижими имоти и инвестиции

2-ри

8 и 9

20.02.2017 г.

6

Екоикономика

2-ри

11

17.02.2017 г.

7

Икономика и търговия

1-ви

3

13.02.2017 г.

2-ри

5, 6 и  7

20.02.2017 г.

8

Туризъм

1-ви

4

16.02.2017 г.

2-ри

12

16.02.2017 г.

Важно: Записването се извършва само чрез отговорниците на групи, които представят в сектор "Студенти" (каб. 214, 215 и 216) студентските книжки на цялата група (надлежно попълнени и подредени) в началото на деня (08:00 часа), който е посочен в графика за записване, както и списък на студентите от групата с трите имена и факултетен номер за издаване на уверения пред съответните институции (при необходимост).