Новини от сайта

Заплащане на семестриална такса за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър"

 
Снимка на Администратор Moodle
Заплащане на семестриална такса за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър"
от Администратор Moodle - понеделник, 6 февруари 2017, 17:08
 

Във връзка с предстоящото записване за летен семестър на уч. 2016/2017 г. ви уведомяваме, че е необходимо да заплатите семестриалната такса за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" до 13.02.2017 г. включително.

Заверяването на студентските книжки, лични карти, както и издаването на уверения ще се извърши по график за всяка специалност, курс и група от 13.02.2017 г. чрез груповите отговорници.

По-ранното заплащане и заверяване на летния семестър е наложително поради извършени промени в сроковете за подаване на данни към Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, на основание писмо с изх.№ 9104-11/26.01.2017 г. на МОН.

Банкова сметка: СИБАНК ЕАД

IBAN: BG 39 BUIB 9888 3129 2762 00   

BIC: BUIBBGSF