Новини от сайта

График на учебните занятия за летен семестър, ОКС "магистър" - дистанционно обучение

 
Снимка на Администратор Moodle
График на учебните занятия за летен семестър, ОКС "магистър" - дистанционно обучение
от Администратор Moodle - сряда, 1 февруари 2017, 12:14
 

Уважаеми колеги,

В следващата таблица ще откриете графика на присъствените занятия за летен семестър на учебната 2016/2017 г. за ОКС "магистър", дистанционна форма на обучение. Конкретното разписание по дни ще бъде оповестено на по-късен етап.

СПЕЦИАЛНОСТ НАЧАЛО КРАЙ
5 КУРС
КОРПОРАТИВЕН БИЗНЕС И УПРАВЛЕНИЕ 13.02.2017 г. 18.02.2017 г.
КОРПОРАТИВЕН БИЗНЕС И УПРАВЛЕНИЕ - СНУ 13.02.2017 г. 18.02.2017 г.
КОРПОРАТИВЕН БИЗНЕС И УПРАВЛЕНИЕ - ДНДО консултации
20.02.2017
консултации
21.02.2017
6 КУРС
КОРПОРАТИВЕН БИЗНЕС И УПРАВЛЕНИЕ - ДНДО 13.02.2017 г. 18.02.2017 г.
КОРПОРАТИВЕН МАРКЕТИНГ - ДНДО консултации  15.02.2017 г. консултации  16.02.2017 г.
КОМУНИКАЦИИ И БИЗНЕС РАЗВИТИЕ консултации  17.02.2017 г. консултации  17.02.2017 г.