Новини от сайта

График на учебните занятия за летен семестър, ОКС "бакалавър" - дистанционно обучение

 
Снимка на Администратор Moodle
График на учебните занятия за летен семестър, ОКС "бакалавър" - дистанционно обучение
от Администратор Moodle - вторник, 24 януари 2017, 20:22
 

Уважаеми колеги,

В следващата таблица ще откриете графика на присъствените занятия за летен семестър на учебната 2016/2017 г. за ОКС "бакалавър", дистанционна форма на обучение. Конкретното разписание по дни ще бъде оповестено на по-късен етап.

Специалност № на група Начало Край
1 КУРС - ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ 1 11.02.2017 г. 17.02.2017 г.
ФИНАНСИ 2 11.02.2017 г. 17.02.2017 г.
ИКОНОМИКА И ТЪРГОВИЯ 3 11.02.2017 г. 17.02.2017 г.
ТУРИЗЪМ 4 11.02.2017 г. 17.02.2017 г.
2 КУРС - ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ 1 17.02.2017 г. 23.02.2017 г.
2 17.02.2017 г. 23.02.2017 г.
ФИНАНСИ 3 17.02.2017 г. 25.02.2017 г.
4 17.02.2017 г. 25.02.2017 г.
ИКОНОМИКА И ТЪРГОВИЯ 5 17.02.2017 г. 25.02.2017 г.
6 17.02.2017 г. 25.02.2017 г.
7 17.02.2017 г. 25.02.2017 г.
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ИНВЕСТИЦИИ 8 17.02.2017 г. 24.02.2017 г.
9 17.02.2017 г. 24.02.2017 г.
ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 10 17.02.2017 г. 25.02.2017 г.
ЕКОИКОНОМИКА 11 17.02.2017 г. 25.02.2017 г.
ТУРИЗЪМ 12 17.02.2017 г. 25.02.2017 г.
3 КУРС - ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 1 11.02.2017 г. 16.02.2017 г.